صفحه اصلى شغل ها سازمان ها ارزيابي مقالات هشدارها سوالات رایج
 
 
هشدارها
  بازگشت به فهرست
رشته هاي بومي
 
به منظور اينکه رشته هاي تحصيلي در سطح کشور متناسب با جمعيت هر منطقه تقسيم مي شود و پذيرفته شدگان هر رشته با مشکلات آموزشي، تحصيلي و رفاهي مواجه مي شوند لذا گزينش داوطلبان با توجه به ماهيت رشته و گسترش در سطح کشور به صورت بومي صورت مي گيرد. بدين منظور حدود 80 درصد از ظرفيت هاي بومي رشته ها به داوطلبان همان منطقه اختصاص مي يابد. محاسبات مربوط به رشته هاي بومي بسيار پيچيده است و توسط سازمان سنجش انجام مي گيرد. لذا داوطلبان بدون نياز به محاسبات آماري پيچيده فقط بايد به اولويت بندي رشته ها بر اساس ميزان علاقه مندي بپردازند. گفتني است که ترتيب محل قرار گيري رشته بومي در ميزان
و شانس قبولي فرد هيچ تأثيري ايجاد نمي کند بلکه شانس قبولي صرفأ بستگي به نمره ي تراز داوطلب دارد و لذا توصيه مي شود که داوطلبان در اين زمينه به شايعات مراکز غير معتبر توجه نکنند و فقط ملاک خود را دفترچه هاي سازمان سنجش قرار دهند. رشته هاي مختلف تحصيلي با توجه به ضرورت بومي شدن به 4 دسته تقسيم مي شوند:
1- رشته هاي استاني: اين رشته ها در اکثر استانها گسترش دارند و از کاربردي نيز به متخصصان بومي آن استان نيازمند هستند.
2- رشته هاي ناحيه اي: اين رشته در اکثر استانها وجود نداشته ولي در چند استان مجاور که به عنوان يک ناحيه ي بومي تلقي مي شود وجود دارند.
3- رشته هاي قطبي: اين رشته ها در اکثر نواحي وجود نداشته ولي در چند ناحيه بومي مجاور که به عنوان قطب آموزش تلقي مي شوند موجوداند.
4- رشته هاي کشوري: اين رشته ها تنها در تعدادي از دانشگاهها ارايه مي شوند و در اکثر قطب هاي آموزشي وجود ندارند.
لازم به ذکر که دسته بندي رشته هاي موجود در هر استان، ناحيه، قطب و کشور هر سال در دفترچه شماره ي 2 سازمان سنجش منتشر مي شود و آگاهي دقيق از آن و انتخاب رشته بر اساس آن هيچ گونه شانسي را براي داوطلب ايجاد نمي کند. بعنوان توصيه ي آخر ضروري است داوطلبان در صورت امکان رشته هاي بومي خود را حتمأ انتخاب کنند و اين انتخاب به ترتيب CFU علاقه مندي و روش
باشد که در صفحات آينده درباره ي آن بحث خواهد شد.
تقسيم بندي ديگري نيز براي رشته هاي دانشگاهي وجود دارد. بعنوان مثال رشته هاي دبيري و رشته هاي ستاره دار که داراي شرايط و ضوابط اختصاصي خود هستند. رشته هاي دبيري مورد مورد نياز وزارت آموزش و پرورش مي باشند. پذيرفته شدگان رشته دبيري از همان ابتدا ملزم به سپردن تعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش مي باشند. داوطلبان رشته ي دبيري مي بايست قبل از انتخاب رشته ي مورد نظر به نواحي تعيين شده براي خدمت و نيز سپردن تعهد خدمت توجه كافي داشته باشند. هر ساله در اجراي مصوبه ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور تربيت نيروي انساني متخصص بومي مورد نياز در مناطق محروم، ظرفيت جداگانه اي در رشته هاي مورد نياز به مناطق محروم اختصاص مي يابد. پذيرفته شدگان رشته هاي مناطق محروم موظف به تعهد خدمت به مقدار حدود سه برابر مدت تحصيل در استان ذيربط با شرايط خاص هستند که داوطلبان اين مناطق بايد به اين انتخاب ها آگاهي کامل داشته باشند. کليه پذيرفته شدگان رشته هاي علوم پزشکي نيز پس از فراغت از تحصيل برابر ضوابط موجود بايد در مناطق تعيين شده توسط وزارت بهداشت به خدمت قانوني (طرح) بپردازند.
 
  کليه حقوق اين سايت به شبکه رشد تعلق دارد