صفحه اصلى شغل ها سازمان ها ارزيابي مقالات هشدارها سوالات رایج
 
 
هشدارها
  بازگشت به فهرست
دانشگاههاي پيام نور، تربيت معلم و غير انتفاعي
 
دانشگاه پيام نور: اين دانشگاه در سال 1366 با هدف آموزش از راه دور تأسيس شد. در اين دانشگاه اصل بر عدم حضور دانشجو استوار است. کتابها و جزوات خودآموز در اختيار دانشجويان اين دانشگاه قرار مي گيرد. تا آنها پس از مطالعه ي کتاب و جزوات و رفع اشکال در کلاس هاي آخر هفته در امتحانات پايان ترم شرکت کنند. در اين دانشگاه نيز شهريه اخذ مي شود و انتقال و تغيير رشته در دوره ي پيام نور به ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دوره ي روزانه ممنوع است و کليه پذيرفته شدگان مشمول در اين دانشگاه از معافيت تحصيلي استفاده مي کنند. هر داوطلب مجاز است فقط تحت پوشش يک مرکز که شامل شهرستان محل اقامت و يا محل اشتغال او مي باشد انتخاب رشته نمايد. حداکثر طول مدت تحصيل مجاز براي دريافت مدرک کارشناسي براي دانشجوياني که از معافيت تحصيلي استفاده مي کنند (مربوط به نظام وظيفه) 6 سال و براي کساني که از معافيت تحصيلي استفاده نمي کنند 10 سال مي باشد. پذيرفته شدن در اين دانشگاه بعنوان نوبت از در نوبت قبولي در آزمون سراسري محسوب نمي شود. دانشجويان دانشگاه پيام نور در صورتيکه که مشکل نظام وظيفه نداشته باشند مي توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري ثبت نام کنند و در صورت قبولي و به هنگام ثبت انصراف قطعي خود را به محل قبولي جديد ارايه نمايند. داوطلباني مي توانند رشته هاي دانشگاه پيام نور را انتخاب کنند که در تفاضا نامه ثبت نام خود مستطيل مربوط به آن را پر کرده باشند. تحصيل در اين دانشگاه نيز براي کارمندان رسمي دولت و افراد شاغل مناسب است. توصيه مي شود اکثر رشته هاي اين دانشگاه بعد از دوره هاي شبانه انتخاب شود.
مراکز تربيت معلم: کليه رشته هاي مراکز تربيت معلم به وزارت آموزش و پرورش وابسته مي باشند. دوره ي تحصيل در آنها دو سال مي باشد و به فارغ التحصيلان اين دوره مدرک کارداني مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش داده مي شود. ضوابط رشته هاي تربيت معلم تقريبأ همانند رشته هاي روزانه است. دانشجويان مراکز تربيت معلم از مزايايي همانند استخدام در وزارت آموزش و پرورش ، حقوق و... بر خوردار هستند. ادامه ي تحصيل به مقاطع بالاتر نيز در اين مرکز با گذراندن امتحان خاصي امکان پذير است. فارغ التحصيلان پس از استخدام رسمي بايد حداقل به مدت 5 سال در محلي که وزارت آموزش و پرورش مشخص مي کند خدمت نمايند.
کساني مي توانند رشته هاي تربيت معلم را جزؤ انتخاب هاي خود وارد کنند که در تقاضا نامه ثبت نام خود مستطيل مربوط به آن را پر کرده باشند و فرم مخصوص مراکز مراکز تربيت معلم را نيز تنظيم نمايند. در بين دانشگاههاي کشور دانشگاهي به نام (دانشگاه تربيت معلم) در تهران، کرج و چند شهر ديگر وجود دارد اين دانشگاه که قبلأ بنام (دانشسراي عالي) بود، ارتباطي به مراکز تربيت معلم ندارد. انتخاب رشته در مراکز تربيت معلم تنها در نواحي بومي داوطلب امکان پذير است. به داوطلبان توصيه مي شود در صورت دارا بودن شرايط اختصاصي اين دانشگاه و با توجه به مقع تحصيلي آن(کارداني) در صورت تمايل آن را انتخاب نمايند.
مؤسسات غير انتفاعي: اين مؤسسات با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري فعاليت مي کنند. اين مراکز توسط افراد حقيقي و يا حقوقي بصورت خصوصي اداره مي شوند. در اين مراکز از داوطلبان شهريه دريافت مي شود و بقيه ضوابط آن همانند مؤسسات آموزش عالي ديگر است. اصولأ پذيرفته شدن در مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي به عنوان يک نوبت قبولي از حداکثر دو نوبت قبولي در آزمئن سراسري محسوب نمي شود. دانشجويان اين مؤسسات در صورتيکه مشکل نظام وظيفه نداشته باشند مي توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري سال بعد ثبت نام نمايند و در صورت قبولي و به هنگام ثبت نام انصراف قطعي خود را به محل قطعي جديد ارايه نمايند.
بعنوان يک اصل کلي به داوطلباني که شانس قبولي آنها در مراکز آموزش رايگان بيشتر است توصيه مي گردد که به رشته هايي در انتخاب هاي خود اولويت دهند که شهريه ندارند و مراکزي که لازمه ي تحصيل در آنها پرداخت شهريه است را بعنوان (کفِ قابل قبول) انتخاب نمايند.
 
  کليه حقوق اين سايت به شبکه رشد تعلق دارد