صفحه اصلى شغل ها سازمان ها ارزيابي مقالات هشدارها سوالات رایج
 
 
هشدارها
  بازگشت به فهرست
نحوه پذيرش دانشجو
 
درآزمون سراسري پس از تفکيک علمي داوطلبان به گروههاي آزمايشي چهارگانه(رياضي فني، علوم تجربي، علوم انساني و هنر) داوطلبان به مناطق سه گانه و سهميه ها تقسيم بندي مي شوند.
شيوه هاي مختلفي که براي پذيرش دانشجو در دانشگاههاي کشور وجود دارند عبارتند از:
1. متمرکز: اين شيوه پذيرش معمولأ شرايط ويژه اي ندارد و داوطلبان پس از انتخابِ اينگونه رشته ها در صورتِ کسب امتياز لازم بعنوان پذيرفته شده نهايي و بدون اعمال گزينش خاصي معرفي مي شوند. شايان ذکر است که امکان قبولي در دو رشته متمرکز وجود ندارد.
2. نيمه متمرکز: براي رشته هايي که نياز به اقداماتي نظير معاينه، مصاحبه و آزمون علمي، علمي و يا احتمالأ افراد ذخيره دارند گزينش به روش نيمه متمرکز انجام مي شوند. در برخي رشته ها همانند هنر و تربيت بدني ضروري است که داوطلبان مهارت خاصي داشته باشند مثلأ آزمون علمي در گزينش رشته هاي نقاشي و ا رتباطِ تصويري، درس طراحي است که با ضريب 4 لحاظ مي شود. مراحل گزينش نهايي و اعلام اسامي، در اين رشته ها معمولأ چند ماه به طول مي انجامد. لذا ممکن است چند هفته از شروع ترم اول سال تحصيلي گذشته باشد و سپس نتايج قبول شدگان اين رشته ها اعلام شود.
نکته مهمي که در ارتباط با رشته هاي نيمه متمرکز قابل توجه مي باشد آن است که امکان قبولي در يک رشته متمرکز و پذيرش همزمان در يک رشته نيمه متمرکز وجود دارد.
معرفي شدگان رشته هاي نيمه متمرکز در صورت علاقه مندي لازم است بر اساس برنامه ي زمان بندي شده که به همراهِ فهرست اعلام اسامي منتشر مي شود براي شرکت در مصاحبه، معاينه، آزمون علمي، علمي و يا ديگر مراحل گزينش به ارگان ذيربط مراجعه نمايند. اگر داوطلبي در رشته ي نيمه متمرکز بطور قطعي و پس از طي نمودن آزمونها و ديگر مراحل گزينش، پذيرفته شده، بايد اجبارأ به رشته ي نيمه متمرکز منتقل شود و حق تحصيل در رشته ي متمرکز را ندارد. اگر داوطلب به اين امر اقدام نکند، قبولي او در رشته ي متمرکز منتقي اعلام شده و سال بعد نيز نيز نمي تواند در کنکور سراسري شرکت نمايد. از طرف ديگر پذيرش قطعي داوطلب در رشته ي نيمه متمرکز پس از طي مراحل مختلف، بعنوان يک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولي محسوب مي شود. اين بدان معناست که هر داوطلب مجاز است فقط يکبار بعد از اينکه در دوره ي روزانه و يا نيمه متمرکز در کنکور سراسري پذيرفته شد، از ادامه تحصيل منصرف شود و اگر براي بار دوم در روره ي روزانه و يا نيمه متمرکز پذيزفته شود و دوباره منصرف گردد ديگر متقاضي شرکت در کنکور شود.
گزينش بعضي از رشته ها بصورت خاص انجام مي شود. در اينگونه از رشته ها که اکثرأ زير نظر ارگانهاي نظامي يا نهادهاي خاص ديگري هستند، داوطلب بايد شرايط خاص آن ارگان را داسته باشد و اين رشته ها را در زمان انتخاب رشته بعنوان اولويت اول تا نهم(قبل از اولويت دهم) انتخاب نمايد. در اين رشته ها چون فرد در اکثر موارد بورسيه مي شود و از مزاياي مادي آن مانند کمک هزينه، امکانات رفاهي و... در طي دوران تحصيل برخوردار مي گردد و درنهايت پس از فراغت از تحصيل به استخدام نهاد مربوطه در مي آيد مورد توجه گروهي از داوطلبان قرار گرفته است. سپردن تعهد خدمت حداقل به مدت دو برابر مدت تحصيلي و پيروي از ضوابط و مقررات آن نهاد و يا سازمان مربوطه، در اين گونه از رشته هاي ضروري است. هر داوطلب مجاز است حداکثر 8 رشته نيمه متمرکز به شرح زير را انتخاب نمايد:
الف) دو انتخاب در رشته ها ي خاص يا بورسيه که معمولأ اين انتخاب ها در اولويت هاي 1 تا 9 قرار مي گيرند. چون نتيجه قطعي رشته هاي بورسيه معمولأ همزمان با نتيجه کنکور سراسري در اواسط شهريور ماه اعلام مي شود داوطلب بايد در انتخاب رسته هاي بورسيه با دقت فراواني عمل کند.
ب) دو انتخاب از رشته هاي نيمه متمرکز رشته ي خود داوطلب و يا از رشته هاي نيمه متمرکز بين چند گروه آزمايشي. تعداد کثيري رشته نيمه متمرکز وجود دارد که داوطلبان هر چهار گروه آزمايشي (رياضي، تجربي، انساني و هنر) مي توانند آنها را انتخاب کنند و تعداد ديگري نيز مخصوص هر گروه آزمايشي است. اين انتخاب ها مي توانند در هر اولويت از يک تا صد قرار گيرند.
ج) در انتخاب در رشته هاي تحصيلي نيمه متمرکز مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي. اين انتخاب ها نيز مي توانند در هر اولويتي قرار گيرند.
د) دو انتخاب در رشته هاي تحصيلي نيمه متمرکز گروه هنر. داوطلباني که در گروه هنر شرکت کرده اند و يا داوطلباني که علاوه بر شرکت در يکي از گروههاي رياضي، تجربي و انساني در گروه هنر نيز شرکت نموده اند مي توانند دو رشته نيمه متمرکز هنر از قبيل گرافيک، نقاشي، موسيقي و مجسمه سازي و... را در هر اولويتي انتخاب نمايند.
همانگونه که قبلأ گفته شد اگر داوطلبي از ابتدا در يک رشته متمرکز پذيرفته شود ديگر در بقيه انتخاب ها چه متمرکز و چه نيمه متمرکز گزينش نمي شود ولي اگر داوطلبي ابتدا در يک رشته نيمه متمرکز قبول شود، نام وي در ليست قبولي اوليه يا مشروط آن رشته اعلام مي گردد. کامپيوتر دوباره به جستجو و بررسي ادامه مي دهد. اين بار ممکن است در انتخاب هاي بعدي در يک رشته ي نيمه متمرکز به اقدامات ديگر و زمان بيشتري نياز دارد لذا داوطلب مي تواند تا اعلام نهايي رشته ي نيمه متمرکز در رشته متمرکز ثبت نام کرده و به تحصيل مشغول شود. اين داوطلب همزمان با ثبت نام در رشته متمرکز چنانچه مايل باشد بايد در شرکت در آزمون عملي، مصاحبه، معاينه و ديگر مراحل گزينش رشته نيمه متمرکز اقدام کند. اگر نخواهد در مراحل بعدي شرکت کند به منزله ي انصراف از آن رشته است. بعد از اعلام نتيجه ي نهايي رشته نيمه متمرکز احتمال دارد دو حالت متفاوت پيش آيد. حالت اول اينکه داوطلب در رشته نيمه متمرکز پذيرفته نشود. در اين صورت در رشته ي قبول شده متمرکز که در اولويت بعدي قرار داشته است و ثبت نام نموده است مي تواند به تحصيل ادامه دهد. حالت دوم اينکه داوطلب در رشته نيمه متمرکز قبولي قطعي بدست آورد، چون رشته نيمه متمرکز در اولويت وي قرار گرفته است. لذا داوطلب بايد اجبارأ از قبولي قطعي رشته متمرکز بعدي حتي اگر در حالت تحصيل باشد انصراف داده و در رشته نيمه متمرکز ادامه تحصيل دهد. در غير اين صورت حق ادامه تحصيل در رشته متمرکز را نخواهد داشت. بار ديگر تکرار مي کنيم که اين مطالب مطابق با دفترچه هاي کنکور سال 78 انتخاب رشته تنظيم شده است.

 
  کليه حقوق اين سايت به شبکه رشد تعلق دارد