صفحه اصلى شغل ها سازمان ها ارزيابي مقالات هشدارها سوالات رايج
 
 

ارزيابي مهارت

  دانش آموز عزيز ، لطفا براي آگاهي از مهارتي که در آن توانايي داريد ، به سوالات زير با دقت پاسخ داده ، سپس بر روي دکمه «صفحه بعد» کليک کنيد !
1. مقدمه چینی
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

2. منبت کاری
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

3. مقایسه نمودن
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

4. معرق
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

5. معاینه دقیق اشیاء
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

6. مطالعه قوانین بانکی
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

7. مهندسی دوباره
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

8. مطالعه قوانین
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

9. صنایع چوب
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

10. صندوق داری
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

11. صرفه جویی در کم کردن هزینه ها
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

12. صرفه جویی در زمان انجام کار
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

 
evaluateman
 
  کليه حقوق اين سايت به شبکه رشد تعلق دارد