صفحه اصلى شغل ها سازمان ها ارزيابي مقالات هشدارها سوالات رايج
 
 

ارزيابي مهارت

  دانش آموز عزيز ، لطفا براي آگاهي از مهارتي که در آن توانايي داريد ، به سوالات زير با دقت پاسخ داده ، سپس بر روي دکمه «صفحه بعد» کليک کنيد !
1. شناخت و مسایل آن
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

2. شرکت در جلسات نقد
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

3. صرفه جویی در زمان انجام کار
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

4. شرکت در جلسات
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

5. صرفه جویی در کم کردن هزینه ها
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

6. شرح و بسط جزئیات
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

7. شاگردی کردن برای یادگرفتن
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

8. صنایع چوب
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

9. سوار کردن قطعات
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

10. صندوق داری
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

11. پاسخگویی
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

12. پرداخت حقوق
خيلي علاقمند علاقمند معمولي کم علاقه بي علاقه

 
evaluateman
 
  کليه حقوق اين سايت به شبکه رشد تعلق دارد