صفحه اصلى شغل ها سازمان ها ارزيابي مقالات هشدارها سوالات رايج
 
 
انساني
3 , 2 , 1
کارشناس امور مالیاتی
اداری مالی
متصديان اين شغل تحت نظارت مقام مافوق عهده دار رسيدگي به مسائل و مشكلات مامورين تشخيص و يا وصول ماليات و انجام اقداماتي به منظور رفع اين مشكلات مي باشند .
کارشناس امور بهزیستی
امور اجتماعي
متصديان اين شغل عهده دار انجام امورمربوط به مطالعه و بررسي و ارائه طرحهاي لازم و تهيه و تدوين قوانين و مقررات مربوط به فعاليتهاي (درماني ،اجتماعي ،حرفه اي) معلولين اجتماعي و توانبخشي معلولين جسمي و ذهني و يا ارائه خدمات حمايتي و يا طرح ريزي ،هماهنگي اجراء و سرپرستي فعاليتهاي فوق را به عهده دارند .
کارشناسی روابط کار
امور اجتماعي
متصديان اين شغل انجام امور مربوط به روابط كار بين كارگر و كارفرما را در يك واحد اجرائي بعهده دارند .
متصدي روابط عمومي
امور اجتماعي
متصديان اين شغل انجام امور مقدماتي مربوط به تهيه اخبار و آمار ،مطالعه مطبوعات و استخراج موارد مرتبط به سازمان متبوع، تنظيم برنامه پذيرائي ها و همكاري در برگزاري سمينارها و كنفرانسها و راهنمائي مهمانان را به عهده دارند .
مامور تشخیص مالیات
اداری مالی
متصديان اين شغل تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام اموري از قبيل تشخيص درآمد و تعيين ميزان ماليات موديان ،رسيدگي به اختلافات موجود مابين موديان و مامورين تشخيص ماليات و حل آنها و يا رسيدگي به پرونده هاي اجرائي و اعلام نظر درمورد قوانين و مقررات مالياتي مي باشند .
کاردان روابط عمومی
امور اجتماعي
متصديان اين شغل امور مربوط به فعاليتهاي روابط عمومي و امور مجلس را عهده دار مي باشند .
مراقب امور تامینی و تربیتی
امور اجتماعي
متصديان اين شغل انجام امور مراقبت ،نگهداري و كنترل زندانيان را به عهده دارند .
کارشناس امور اداری
اداری مالی
متصديان اين شغل تحت نظارت مقام مافوق عهده دار مطالعه و بررسي و يا سرپرستي فعاليتهاي مربوط به امور اداري و استخدامي در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي مي باشند .
مصحح
آموزشی فرهنگی معلمان و هنرمندان
متصديان اين شغل انجام امور مربوط درزمينه تصحيح نمونه هاي تهيه شده جهت چاپ را عهده دار مي باشند .
کارشناس حقوقی
امور اجتماعي
متصديان اين شغل انجام امور حقوقي از قبيل تهيه و تنظيم لوايح قانوني ،تصويب نامه ها ،اساسنامه ها ، آئين نامه ها ،‌دستورالعملها ،‌انعقاد قرار دادهاي داخلي و خارجي ،رسيدگي به پرونده ها و دعاوي اداري ، استخدامي و مسائل مرتبط به حقوق كار بين كارگر و كارفرما ،امور ورشكستگان ،اتباع خارجي و نظاير آن را به عهده داشته يا طرح ريزي ،هماهنگي و سرپرستي قسمتي از فعاليتهاي فوق را عهده دار مي باشند.
3 , 2 , 1
 
  کليه حقوق اين سايت به شبکه رشد تعلق دارد