صفحه اصلى شغل ها سازمان ها ارزيابي مقالات هشدارها سوالات رايج
 
 
تجربي
3 , 2 , 1
تكنسين امور باغباني
كشاورزي و محيط زيست
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار اجرای امور باغبانی در زمینه های عملیات فنی و خدمات باغبانی و توسعه، اصلاح و احیاء باغات و گلخانه می باشند
كارشناس پذيرش و مدارك پزشكي
بهداشتي درماني
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های تدوین برنامه های تغذیه بمنظور ارتقاء سطح تغذیه و بهداشت غذایی و ارائه نظرات مشورتی، آموزش تغذیه می باشند.
تكنسين جنگل و مرتع
کشاورزی و محیط زیست
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار اجرای امور مربوط به جنگل و مرتع در یکی از زمینه های واگذاری اراضی ساحلی و جنگلی، پارک داری، جنگل داری، مرتع داری، مهندسی جنگل، حفاظت خاک، جنگل کاری و آب خیزداری می باشند.
كاردان موزه تاريخ طبيعي
كشاورزي و محيط زيست
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام وظايف فني و اجرايي و عملي امور جانورشناسي، فسيل شناسي، گياه شناسي و خاك شناسي از طريق اطلاعات جمع آوري شده مي باشند و يا با كارشناسان در زمينه تهيه طرح ها همكاري مي نمايند.
بهداشتكار دهان و دندان
بهداشتی درمانی
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کمک دندانپزشکی از قبیل رادیوگرافی، استرلیزاسیون، تزریقات زیرجلدی و عضلانی و نیز پانسمانهای ضروری، تمیز کردن دندانها و اطلاق عمل می باشند و همچنین با دندانپزشک مربوطه همکاری نموده و در زمینه آموزش بهداشت دهان و دندان نیز فعالیت دارند.
کاردان جنگل و مرتع
كشاورزي و محيط زيست
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار اجرای امور مربوط به جنگل و مرتع در یکی از زمینه های واگذاری اراضی ساحلی و جنگلی، پارک داری، جنگل داری، مرتع داری، مهندسی جنگل، حفاظت خاک، جنگل کاری و آب خیزداری می باشند.
كارشناس حفاظت نباتات
كشاورزي و محيط زيست
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیتهای مربوط به حفظ نباتات از قبیل تشخیص آفات و امراض و انگل های نباتی و دفع یا درمان آنها و پیش بینی و تجهیز سموم مناسب جهت جلوگیری از بروز آفات احتمالی و یا اجرای مقررات قرنطینه داخلی و خارجی می باشند.
كارشناس تغذيه و رژيم هاي غذايي
بهداشتي درماني
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های تدوین برنامه های تغذیه بمنظور ارتقاء سطح تغذیه و بهداشت غذایی و ارائه نظرات مشورتی، آموزش تغذیه می باشند.
ماموران سالن تشريح
بهداشتي درماني
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی بانجام اموری از قبیل: کالبدشکافی اجساد طبق دستور پزشک، شستشو و تنظیف و حفاظت وسایل و لوازم و ظروف و ابزار سالن تشریح و احیاناً مومیای اجساد طبق دستور پزشک می پزدازند.
كارشناس راديولوژي
بهداشتي درماني
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های امور فنی رادیولژی، انتخاب روشهای مناسب برای کار با پرتوهای یونساز، انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی، تشریک مساعی در انجام کارهای روزانه از جمله فلوروسپکی، انژیوگرافی و سایر کارهای اختصاصی می باشند.
3 , 2 , 1
 
  کليه حقوق اين سايت به شبکه رشد تعلق دارد