صفحه اصلى شغل ها سازمان ها ارزيابي مقالات هشدارها سوالات رايج
 
 
رياضي
5 , 4 , 3 , 2 , 1
بازرس كار
فني مهندسي
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه ریزی و عملی در زمینه های مربوط به نظارت اجرای قانون کار و رعایت اصول فنی حفاظتی و بهداشتی کار در کارگاهها و کارخانجات و انجام بازرسی از واحدهای مذکور با استفاده از اختیارات قانونی بعهده دارند.
كارشناس توليد و بهره وري
فني مهندسي
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه ریزی و عملی در زمینه های تشخیص عوامل موثر درباره کار و تولید بهره وری صنایع، بازرسی محصول کار و رفع اشکالات تولیدی و فنی ماشین آلات، برنامه ریزی مربوط به وضع تولید، تهیه طرحهای تکمیلی یا جدید برای فرآورده های صنعتی و تهیه طرحهای لازم برای استقرار ماشین آلات کارگاهها می باشند.
تكنسين و متصدي رمز
فني مهندسي
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام فعالیتهایی در زمینه رمز و مخابرات می باشند.
مدیر امور راه و ساختمان
فني مهندسي
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام فعالیتهایی در زمینه طرح ریزی، هماهنگی، اجراء و سرپرستی فعالیتهای مربوط به امور راه و ساختمان در کلیه سطوح اعم از ساده و پیچیده می باشند.
كارشناس درودگري
فني مهندسي
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام وظایف فنی و اجرائی و عملی در زمینه های چوب، صنایع چوبی، پیاده کردن قطعات مختلف وسائل و مصنوعات چوبی و موراد نظیر آن می باشند و یا با کارشناسان این رشته در زمینه تهیه طرحها و انجام تعمیرات اساسی همکاری می نمایند.
تحليلگر سيستم
رايانه اي
متصدیان این شغل تحت نظارت مقام مافوق انجام امور مربوط به بررسی و عملکرد سیستم ها و فعالیت ها و تعیین نیازها به منظور شناخت وضعیت موجود، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعیین و ارائه ضوابط جامع طراحی سیستم های رایانه ای، طراحی تفضیلی طرح های پیشنهادی را عهده دار بوده و در ساخت و کنترل سیستم از نقطه نظر کمی و کیفی نظارت می نمایند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیت های مذکور را دارا می باشند.
کارمند امور پستی
فني مهندسي
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام فعالیتهایی در زمینه های مربوط به امور باجه های پستی، تجزیه ممیزی، صندوقهای شخصی، مدیریت دفاتر پستی و مشاغل مشابه می باشند.
ناوبر و عکاس هوایی
فني مهندسي
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی در زمینه تنظیم وسائل ناوبری یا عکاسی، تهیه و ترسیم اندکسهای مقدماتی پروازهای عکسبرداری، هدایت خلبان در کلیه موارد عسکبرداری هوایی بر روی نوارهای پرواز و محاسبه مقیاسهای مختلف عکسبرداری و یا سایر امور انجام وظایف محوله اشتغال دارند.
اپراتور
رايانه اي
متصدیان این شغل تحت نظارت مقام مافوق انجام عملیات مربوط به آماده سازی راه اندازی و راهبری کلیه دستگاههای اصلی و جانبی رایانه ها را بعهده داشته و یا انجام عملیات مربوط به ورود، ضبط و نگهداری داده ها را اجرا، بازبینی و کنترل می نمایند.
تكنسين امور طراحي صنايع دستي
فني مهندسي
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام برخی از امور در زمینه تهیه مقدمات طرحهای صنایع دستی و همکاری در پیاده کردن آنها روی مواد مختلف می باشند.
5 , 4 , 3 , 2 , 1
 
  کليه حقوق اين سايت به شبکه رشد تعلق دارد