صفحه اصلى شغل ها سازمان ها ارزيابي مقالات هشدارها سوالات رايج
 
 
FAQgman
پرسش و پاسخ
6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1
به طور کلی هدف های راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای را به طور خلاصه بیان نمایید؟
فراهم آوردن امکانات و موقعیتی که دانش آموز با خودشناسی و حرفه شناسی کامل تر و دقیق تر طرح ریزی شغلی و حرفه ای را دنبال نماید و مشکلات موجود در انتخاب شغل را مرتفع سازد. مشاور شغلی و حرفه ای با استفاده از روش های متنوع دانش آموز را در این دوره تشویق می کند تا به تفکر و بحث درباره مشاغل بپردازد و شغل و حرفه ای را انتخاب نماید. با استفاده از راهنمایی و مشاوره انفرادی و گروهی به دانش آموز کمک می شود تا از حالات بلاتکلیفی و بی تصمیم در انتخاب شغل و رشته تحصیلی رهایی یابد. چون راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای در این دوره بیشتر با عمل توأم است لذا دانش آموز باید سرح ریزی شغلی و حرفه ای خود را به مرحله عمل درآورد و درباره رفع نواقص آن بکوشد. در این دوره باید اطلاعات دقیق تری درباره نتایج آزمون های روانی، شناسایی مشاغل متعدد و امکانات و فرصت های استخدامی در دسترس دانش آموزان قرار گیرد.
روش های گروه راهنمایی و مشاور شغلی و حرفه ای در مدارس کدامند؟
هدفهای اصلی راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای گروهی عبارتند از: (1) ارائه و توزیع اطلاعات شغلی و حرفه ای در بین اعضای گروه (2) توسعه و گسترش اطلاعات شغلی و حرفه ای دانش آموزان (3) ایجاد علاقه در اعضای گروه نسبت به راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای. این هدف ها تا حدودی با هدف های راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای انفرادی همانند است با این تفاوت که در راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای گروهی اطلاعات در گروه مطرح می گردند.
6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1
 
  کليه حقوق اين سايت به شبکه رشد تعلق دارد