صفحه اصلى شغل ها سازمان ها ارزيابي مقالات هشدارها سوالات رايج
 
 
FAQgman
پرسش و پاسخ
6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1
نقش بازدید از مراکز کارگری چه نقشی در آشنایی با مشاغل دارد؟
بازدید یکی از عملی ترین روش های کسب اطلاعات شغلی و حرفه ای است. از طریق بازدید مراجع علاوه بر کسب اطلاعات نظری درباره شغل مورد نظر، بطور عملی نیز در جریان انجام کار قرار می گیرد. بازدید چون معمولاً به صورت گروهی انجام می گیرد احتیاج به برنامه ریزی قبلی دارد. لذا مشاوره به کمک سایر اعضای مدرسه باید برنامه بازدید از موسسات مختلف را تهیه و برنامه ریزی نماید.
آیا پرسش های دانش آموز می تواند در آشنایی وی با شغل های موجود در جامعه کمک کند؟
دانش آموز با راهنمایی مشاور می تواند از طریق پرسش از افراد و یا مراجعه به موسسات مختلف اطلاعات شغلی و حرفه ای مورد نظر را بدست آورد. دانش آموز می تواند شخصاً در روز مقرر و با تعیین وقت قبلی به موسسه و یا کارخانه ای مراجعه کند و دوباره موضوعاتی که قبلاً آماده نموده از افراد صاحب نظر پرسش هایی بنماید و بدینوسیله اطلاعاتی بدست آورد.
6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1
 
  کليه حقوق اين سايت به شبکه رشد تعلق دارد