صفحه اصلى شغل ها سازمان ها ارزيابي مقالات هشدارها سوالات رايج
 
 
FAQgman
پرسش و پاسخ
6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1
اگر بخواهید دلایل مشکلات شغلی دانش آموزان را بیان کنید، آن دلایل کدامند؟
براساس تحقیق نوع مشکلات شغلی دانش آموزان دبیرستان به سه گروه بزرگ طبقه بندی شده است:
• شک در انتخاب شغل: شک در انتخاب شغل زمانی پیش می آید که مراجع از گزینش خود مطمئن نیست.
• عدم انتخاب شغل: در این حالت مراجع شغلی را انتخاب ننموده است.
• انتخاب نامناسب: انتخاب شغل به علل متعددی ممکن است بطور نادرست و نامناسب انجام پذیرد.
اولین بار نظریه شغلی توسط چه کسی و با چه اصولی عرضه شد؟
به عقیده پارسونز انتخاب شغل با عوامل بسیار وسیع و گسترده بستگی دارد که از بین آنها می توان سه مرحله زیر را نام برد: (1) شناسایی کامل از توانایی ها، استعدادها، رغبت ها و نیز محدودیت های فرد. (2) شناسایی مشاغل متعدد و آگاهی از عوامل که به موفقیت و رضایت شغلی منجر می شوند. (3) ایجاد سازشی منطقی بین خصوصیات شخصی و شرایط شغلی که به موفقیت و رضایت شغلی خواهد انجامید.
6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1
 
  کليه حقوق اين سايت به شبکه رشد تعلق دارد