صفحه اصلى شغل ها سازمان ها ارزيابي مقالات هشدارها سوالات رايج
 
 
FAQgman
پرسش و پاسخ
6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1
بطور خلاصه وظایف مشاور شغلی را بیان کنید؟
مشاور شغلی و حرفه ای باید فرد را از نیازهای شغلی مملکت آگاه سازد و رغبت ها استعدادهای فرد را به او بشناساند. مشاور فقط نقش مشورتی و راهنمایی فرد را برعهده دارد و هیچگاه فرد را به انتخاب شغل معینی مجبور نمی کند. در عین حال مشاور می تواند شغل و یا مشاغلی را به مراجع پیشنهاد نماید.
با توجه به معرفی مشاغل که برای آشنایی دانش آموزان با شغل های موجود در جامعه صورت گرفته است اگر بخواهیم از مراحل رسیدن جامعه به مرزهای موفقیت کار و اشتغال نام ببریم آن مراحل کدام است؟
1. شناسایی و ایجاد انگیزه: شناسایی و ایجاد انگیزه در افراد جامعه و راهنمایی آنها برای آنکه مشاغلی را انتخاب نمایند که توانایی و استعداد انجام آن را دارا هستند.
2. کمک به فرد برای انتخاب شغل در جهت علایق و استعدادهای شناخته شده: در این مورد نقش مشاور شغلی و حرفه ای نهایت مهم و ارزنده خواهد بود.
3. ایجاد مراکز آموزش مشاغل: پس از شناخت علایق، کشف استعدادها و تعیین مشاغل احتمالی هر فرد باید برای کسب تخصص و شناسایی بهتر از خود و شغل مورد نیاز برای گذراندن دوره آموزشی به مراکزی اعزام شود.
4. به حفظ فرهنگ اصیل ایرانی باید توجه شود: در گسترش راهنمایی شغلی و حرفه ای و پذیرش تکنولوژی جدید اگر ارزش های انسانی و فرهنگ جامعه حفظ نشود نابسامانی عظیمی بوجود خواهد آمد.
6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1
 
  کليه حقوق اين سايت به شبکه رشد تعلق دارد